Onder “Spix Pet Products” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Spix Pet Products, gevestigd en kantoorhoudende te Reningelst, België, en statutair gevestigd te Reningelst, op het adres: Disbos 5, 8970 Reningelst, tel.nr: +32 (0)478 987 152, emailadres info@spixpetproducts.com. Spix Pet Products is ingeschreven onder de naam Spix Pet Products in het Handelsregister te Kortrijk, BTW-nummer BE 0830 547 850.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Spix Pet Products als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Spix Pet Products zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Spix Pet Products heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Spix Pet Products en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Verzend tijd
Spix Pet Products hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Spix Pet Products is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, faktuur en betaalmogelijkheden
Bestellingen worden geleverd via CheapCargo.
Spix Pet Products bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De faktuur wordt per email en bij de goederen meegeleverd.
Alle prijzen zijn inclusief BTW voor EU leveringen en zonder BTW voor leveringen buiten de Europese Gemeenschap.
BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Spix Pet Products gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Er zijn 2 betaalmogelijkheden:
1. Bij wijze van voorafbetaling op ons rekeningnummer (IBAN: BE34 8601 1188 0990, BIC: NICABEBB)
2. Betaling gebruik makend van PayPal (incl VISA/Mastercard/AMEX)

Afkoelingsperiode – retouren (herrroepingsrecht)
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Stuurt u de gehele bestelling retour, dan krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Bij gedeeltelijke retournering van uw bestelling worden de retour gestuurde producten gecrediteerd, niet de bestaalde verzendkosten.

De kosten voor de terugzending worden niet vergoed.
Zorg voor een correcte terugzending met traceer code. Zodra wij de zending retour ontvangen hebben zullen we deze controleren en u informeren over de terugbetaling.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Privayverklaring
Spix Pet Products behandeld uw persoonlijke gegevens met zorg. Dit wil zeggen dat Spix Pet Products deze informative nooit met derden deeld.

Spix Pet Products vraagt u om uw telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zo kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

Garantie, Niet-goed geld terug en klachten
Uiteraard neemt Spix Pet Products elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

Op alle geleverde producten via Spix Pet Products gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Spix Pet Products vestiging in Reningelst.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Spix Pet Products daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 21 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Spix Pet Products stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs, en doet zijn best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@spixpetproducts.com) of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Spix Pet Products kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Modelformulier Herroepingsrecht

—————————————

Herroepingsrecht formulier
Als u de overeenkomst wilt herroepen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en aan ons opsturen.

Aan
Spix Pet Products
Disbos 5
8970 Reningelst
België
E-Mail: info@spixpetproducts.com
tel.nr: +32 (0) 478 987 152

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

(Namen van de produkten, eventueel met bestelnummer en prijs)

Besteld op:
(Datum)
Ontvangen op:
(Datum)

Naam en adres consument(en)
(Datum)
Handtekening klant
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Het ODR-platform
Informatie over Online Dispute Resolution: De Europese Commissie heeft een internet platform voor online geschillenbeslechting (zogenaamde “ODR-platform”.) implementeren. Het ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen. het ODR-platform zal toegankelijk worden via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr